Labirynt, o niepoliczalnych
korytarzach i rozdrożach.

W moim świecie labirynt, jak globalna pajęczyna, pokrywa całą przestrzeń i nie istnieje już nic poza nim, nie ma więc wejścia ani wyjścia. Wszyscy się w nim rodzimy i każdy umrze w jednym z zatęchłych zaułków. Powstał labirynt o niepoliczalnych korytarzach i rozdrożach. Żadne miejsce nie jest szczególne. Nie istnieje jeden skarb, choć wszyscy dążą do jego zdobycia. Zasiedlony jest przez osiem miliardów Minotaurów i Tezeuszów, a każdy snuje jedynozbawczą nić Ariadny, na rozdrożach więc kłębią się kołtuny, pośród których nie sposób rozpoznać własnej nici. Nic nie jest jedynie sobą, ani nie zdarza się po raz pierwszy. Żyjemy w splątaniu. Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi. Każde wyszeptane słowo rozchodzi się echami i powraca do mówiącego wypoczwarzonym pomówieniem. Każda fraza małpuje inne frazy. Wszystko się powtarza ale nigdy tak samo. Obranie tego a nie innego kierunku nie ma żadnego znaczenia.
ANDRZEJ BEDNARCZYK

Artysta i dydaktyk. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Grzybowskiego uzyskał w 1986 roku. Prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa. Współzałożyciel zespołu „Platforma Badań Artystycznych”. Członek zespołu redakcyjnego periodyku „Zeszyty Malarstwa ASP”. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Teriennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Literatów Polskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Uprawia sztukę transmedialną. Jego prace były prezentowane w dwudziestu dziewięciu krajach. Autor tekstów o sztuce oraz tekstów poetyckich.

Książka jak
puszka Pandory

Na pierwszy rzut oka wygląda jak wyjęty z hipertekstowej magmy sześcienny piksel kryjący splątane perypetie bohaterów. Otworzona, rzuca się do oczu miriadami bodźców. Ożywione dedykowaną aplikacją AR (augmented reality) okładka i ilustracje oraz teksty wchodzą ze sobą w oczywiste, wątpliwe, a niekiedy absurdalne alianse. Można je więc gmatwać i rozsupływać po swojemu. Każdy list z osobna, choć ponumerowany, wymyka się kategorycznemu uszeregowaniu w nurcie narracji. Można po kolei lub skacząc między przypadkowymi stronami, czytać listy, oglądać ilustracje, odsłaniać w AR nowe warstwy i cytaty snujące odrębną nić opowieści lub mieszając ze sobą te wszystkie tropy, kształtować je w dowolne konstelacje. Każda podjęta ścieżka ułoży się na twój niepowtarzalny sposób w opowieść o świecie globalnego labiryntu.

„Listy Minotaura do Zakażonych”

Andrzej Bednarczyk 

Teksty, ilustracje: © Andrzej Bednarczyk

Projekt layoutu, skład: Joanna Tyborowska

Konsultacje lingwistyczne: Zofia Głuszek

Korekta: Michał Pilikowski, Joanna Wolańska

Druk: Drukarnia Akapit, ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Nakład 200 sztuk

Opakowanie na książkę: ZET Introligatornia

ISBN: 978-83-66564-45-9

Aplikacja AR „Listy Minotaura”

Projekt graficzny aplikacji: Joanna Tyborowska,
Grzegorz Kwiek

Aplikacja AR: Grzegorz Kwiek, Adam Janiga

Wydanie I, 2021 r. 

© Andrzej Bednarczyk
© Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2021

Wydawcy:

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl  www.wydawnictwo.asp.krakow.pl

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, www.tarasin.pl

Publikacja została dofinansowana z dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Listy Minotaura do Zakażonych”

Andrzej Bednarczyk 

Teksty, ilustracje: © Andrzej Bednarczyk

Projekt layoutu, skład: Joanna Tyborowska

Konsultacje lingwistyczne: Zofia Głuszek

Korekta: Michał Pilikowski, Joanna Wolańska

Druk: Drukarnia Akapit, ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Nakład 200 sztuk

Opakowanie na książkę: ZET Introligatornia

ISBN: 978-83-66564-45-9

Aplikacja AR „Listy Minotaura”

Projekt graficzny aplikacji: Joanna Tyborowska,
Grzegorz Kwiek

Aplikacja AR: Grzegorz Kwiek, Adam Janiga

Wydanie I, 2021 r. 

© Andrzej Bednarczyk
© Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2021

Wydawcy:

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl  www.wydawnictwo.asp.krakow.pl

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, www.tarasin.pl

Publikacja została dofinansowana z dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Audiobook jak
rój wieloświatów

To kolejna puszka w puszce Pandory, kryjąca istne pandemonium odmienności. Każdy z listów Minotaura do zakażonych, w interpretacji Antoniego Sałaja staje się odmiennym od innych wszechświatem o swoistym klimacie, rytmie i emocjonalnej temperaturze. Poszczególne listy, jak odpryski domniemanej, acz nieistniejącej całości, wchodzą ze sobą w chwiejne alianse. To zbijają się w gęste chmary tak, że nie sposób odróżnić jeden od drugiego, to rozpierzchają się do tego stopnia, że tylko z wielkim trudem odkrywamy ich powinowactwa. Można więc supłać własną nić narracji słuchając listów na wyrywki lub po kolei. Każda, wybrana przez Ciebie metoda peregrynowania ukaże inny, acz zawsze prawdziwy sens tej pokrętnej opowieści.

„Listy Minotaura do Zakażonych”

Andrzej Bednarczyk

Teksty ilustracje: © Andrzej Bednarczyk

Lektor: Antoni Sałaj

Realizacja dźwięku: Jacek Feliks

Mastering: Purple Lagoon

Animacja: Grzegorz Kwiek, Adam Janiga

ISBN: 978-83-66564-56-5

Produkcja:

Nakład 500 egz.

Wydanie I, 2021 r.

Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl | www.wydawnictwo.asp.krakow.pl

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz

Publikacja została dofinansowana z dotacji

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Listy Minotaura do Zakażonych”

Andrzej Bednarczyk

Teksty ilustracje: © Andrzej Bednarczyk

Lektor: Antoni Sałaj

Realizacja dźwięku: Jacek Feliks

Mastering: Purple Lagoon
Animacja: Grzegorz Kwiek, Adam Janiga

ISBN: 978-83-66564-56-5

Produkcja:

Nakład 500 egz.

Wydanie I, 2021 r.

 

Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl www.wydawnictwo.asp.krakow.pl

 

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

Publikacja została dofinansowana z dotacji

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CZYTA ANTONI SAŁAJ

Aktor. Studiował na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Jeśli ktokolwiek miałby zastąpić Werter’a, Antoni z pewnością odnalazłby się w ścisłej czołówce. Jego naiwne spojrzenie na rzeczywistość potrafi przyciągnąć uwagę widzów. Udowodnił to wcielając się w rolę Stefana Wójtowicza w filmie „Dywizjon 303: Historia Prawdziwa” reż. Denis Delić. Pojmuje swój zawód jako niekończącą się przygodę, która równie względnie przypomina swoisty labirynt. Labirynt przygód, istnień, doświadczeń. Czas nie istnieje.

Zespół

Wszystkie prawa zastrzeżone ©